Activiteiten

De vereniging heeft in het verleden met succes geijverd voor o.a. behoud van de bomen aan de Rechterensedijk, van het station in Dalfsen, van de voormalige pastorie van de grote kerk -nu het Hospice- en van het vroegere postkantoor. De vereniging stond aan de wieg van de Historische Kring, van de Stichting Behoud van de Synagoge en besteedt verder veel aandacht aan natuur- en milieubeheer. Zij is op enkele terreinen gesprekspartner voor het gemeentebestuur, zoals groenbeheer en vernieuwing van het dorpshart.

De activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: lezingen, inleidingen op een discussie, excursies, filmvoorstellingen.

Het bestuur wil door middel van deze activiteiten:

  • De leden informeren en bewustmaken van actuele ontwikkelingen betreffende cultuur en natuur in en om Dalfsen.
  • De gemeente stimuleren om het Groenste Dorp van Nederland te blijven.
  • Samenwerken met Ondernemend Dalfsen, Historische kring, Plaatselijk Belang dorp Dalfsen en de Gemeente Dalfsen in het realiseren van de visie uit het rapport Typisch Dalfsen, c.q. de gemeentelijke Centrumvisie.
  • De leden activeren om zich voor de verenigingsdoelen in te zetten.