Bestuur

Het bestuur bestaat nu uit 5 personen:

  • Frans Geurts, secretaris
  • Geert Bistervels, penningmeester/ledenadministratie
  • Wouter van Delft, lid
  • Jacques Dekker, lid
  • Gerrit Reilink, lid

Frans Geurts
Frans is opgegroeid in Noord-Limburg, heeft op allerlei plaatsen gewoond, maar sinds 1990 is Dalfsen, dit mooie dorp, echt zijn thuis.
Hij is werkzaam als senior docent bij het Deltion College in Zwolle. Hij zit in landelijke commissies voor zijn baan en is o.a. lid van een Europees netwerk van scholen die opleidingen verzorgen voor de Internationale Handel. Voor zijn werk zit hij geregeld in het buitenland.
Zijn bestuurlijke ervaring heeft hij opgedaan bij een landelijke Watersportvereniging en een volleybalvereniging.

Geert Bistervels
Opgegroeid in Heythuysen en deed de middelbare school in Roermond. Hij heeft de studie diergeneeskunde gedaan aan de Universiteit Utrecht. Daar afgestudeerd in 1983 en in 1985 in Dalfsen gevestigd als dierenarts. Om gezondheidsredenen gestopt in 2003.
Diverse (bestuur-)functies gehad en Round Table Zwolle, dierenartsenkring Zwolle, trimclub 40+ en later in Lionsclub Ommen-Dalfsen. Inmiddels lid van Vechtdal 60plus club.
Fotografie bleef toch trekken en medewerker/redactielid geweest van diverse diergeneeskundige tijdschriften en werkzaam voor farmaceutische industrie.
Hij is, na stoppen met beroep als dierenarts, veel vrijwilligerswerk gaan doen voor Historische Kring, Rosengaerde, DalfsenNet en kerkelijke organisaties (kerkbalans/ledenadministratie en fotowerk).
Tevens bestuursfuncties voor Welcome Again Veterans, Vrienden van Rosengaerde, Vrienden van het Hospice in Dalfsen en dus ook nu voor de Vrienden van Dalfsen.

Wouter van Delft
Wouter is opgegroeid in Den Haag. Na de studie voor chemisch analist was hij werkzaam bij het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening.
Later werkzaam voor een Landbouwinstituut (RIKILT) in Wageningen en vanaf 1990 bij de Waterleiding Maatschappij Overijssel te Zwolle. Hier heeft hij diverse leidinggevende functies gehad binnen het laboratorium.
Na de fusie tot Vitens (mede) verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van het moderne, geautomatiseerde Vitens Laboratorium in Leeuwarden. Tot september 2015 was hij hiervan de afdelingsmanager.
Volleybal is altijd zijn sport geweest en in Dalfsen heeft hij gespeeld en diverse bestuursfuncties gehad bij Hand Up en Dalvo.

Jacques Dekker
Jacques is geboren (17-06-1947) en getogen te Diever en heeft zich in 1996 in Dalfsen gevestigd.
Zijn opleiding en studie is Groen, Recreatie en Landschapsontwikkeling in Frederiksoord.

Bij de Afdeling Verkeerswegen van het Staatsbosbeheer werd Rijkswaterstaat in de provincies Zuidholland en Zeeland heeft hij geadviseerd m.b.t. de landschappelijke inpassing van autosnelwegen.
Tussen 1976 en 2006 heeft hij bij provinciale waterstaat Overijssel de functie van landschapskundige bekleedt om daarna nog 2 jaar voor de Bomenstichting Utrecht te werken.
In de omgeving Dalfsen was hij betrokken bij landschappelijke inpassing van meerdere wegtracés en fietspaden en de aanleg van de nieuwe Vechtdijken.
Momenteel is hij actief als inspecteur voor de landelijke Bomenstichting, adviseert de gemeente via de Bomenwerkgroep Dalfsen, is bestuurslid van de Stichting Landgoedconcerten Dalfsen en vicevoorzitter van de Zanggroep Zanglust.

Gerrit Reilink
Gerrit is opgegroeid in Winterswijk. Hij heeft  de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (met specialisaties recreatie en landschapskunde) in Arnhem en HBO groenmilieubeheer in Boskoop doorlopen.

Tot 2011 is hij werkzaam geweest in diverse ambtelijke functies als manager groen en wijkbeheer. Ook heeft hij 3 jaar als vrijwilliger op hoofdkantoor Landschap Noord Holland te Heiloo en 3 jaar op het hoofdkantoor van Landschap Overijssel bijstand geleverd aan  beleidsontwikkeling vrijwilligerswerk.