Lidmaatschap

Wilt u zich opgeven als nieuw lid van de Vereniging, dan stuurt u onderstaand formulier invullen en verzenden. Ook kunt u een e-mail met onderstaande gegevens sturen naar het adres van het secretariaat: vriendenvandalfsen@gmail.com.

Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar; u kunt dit bedrag overmaken op rekening NL02.RABO.03.12.83.94.72 t.n.v. Vrienden van Dalfsen.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw email

Ik heb belangstelling voor:

Werkgroep DorpskernWerkgroep BuitengebiedWandelwerkgroepWerkgroep bomen