Over ons

De Vereniging verzorgt 2 tot 3 maal per jaar een Nieuwsbrief waarin de leden worden geïnformeerd over actuele kwesties, excursies, vergaderingen en activiteiten. Deze Nieuwsbrieven worden zoveel mogelijk per e-mail verstuurd, maar per post is ook mogelijk.

Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarbij vaak een actueel thema wordt ingeleid door een gastspreker. De leden ontvangen een uitnodiging en agenda voor de ledenvergadering zoveel mogelijk per e-mail.

In januari van elk jaar is er een Nieuwjaarsborrel waarin als traditie een “Brood van Verdienste” wordt uitgereikt. Dit Brood is een prijs voor een lid dat extra actief is geweest op een bepaald terrein.

Er zijn 2 werkgroepen:

De werkgroep Dorpskern houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen zoals het Centrumplan en Kerkplein. Coördinatie: Wouter van Delft, e-mail: woutervandelft@ziggo.nl

De werkgroep Natuur en Landschap inventariseert het – onderhoud  van – monumentale bomen in en om het dorp. Zij houden zich ook bezig met allerlei zaken die onze Natuur en Landschappelijke zaken aangaan. Coördinatie: Dirk Brugman, e-mail: dirkbrugman@outlook.com

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt U via de onderstaande link ons privacy statement.

2018 Privacyverklaring – Vrienden van Dalfsen