Stamtafel 11 oktober 2019

Op vrijdagavond 11 oktober 20.00 uur organiseren de verenigingen Vrienden van Dalfsen en Groen Gebogen samen een gezellige en leerzame stamtafel in de Trefkoele + Panoramazaal (eerste verdieping). Het thema van deze bijeenkomst wordt ingegeven door de klimaatverandering die merkbaar oprukt naar onze eigen leefomgeving.

Het wordt warmer en droger in onze zomers met soms heftige hoosbuien. Hoe gaan we om met de klimaatverandering? Hoe kunnen we stappen zetten om onze eigen omgeving aan te passen, zodat we straks een stootje kunnen hebben? Hoe gaan we onze tuin aanpassen naar het nieuwe klimaat. Ja we weten het: het gaat slecht met de natuur en de biodiversiteit in Nederland, niet alleen door het klimaat, vooral op het platteland en als gevolg van toenemende bebouwing. Daarom wordt een bijdrage aan natuur in het stedelijk en ander bebouwd gebied steeds belangrijker. Dat kan goed samengaan met klimaat doelstellingen. Een mogelijkheid wordt geboden door de Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een landelijke stichting die zich beijvert voor meer groen en minder verhardingsmateriaal in tuinen. Deze stichting is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft steeds meer succes. Oprichters waren aan aantal groene organisaties, nu zijn vele gemeenten toegetreden, waaronder ook Dalfsen. Ook hoveniersorganisaties tonen inmiddels interesse. De centrale boodschap van Operatie Steenbreek is: Wees zuinig op onze bodemstructuur en op het grondwater. De bodem vormt een voedselketen met enorm veel soorten diertjes, die weer van belang zijn voor vliegende insecten, die weer gegeten worden door vogels etc. Inleiders bij deze Stamtafel zijn Thomas Klomp en Betty van Leeuwen Thomas Klomp is adviseur water- en klimaatadaptatie en werkt onder andere voor het Nationaal Deltaprogramma. Betty van Leeuwen is als biologe werkzaam voor diverse natuurorganisaties

Weblog