Verslag 7e stamtafel op 5 februari 2017

VvD 7e stamtafel 05022017

5 februari 2017 Verslag van de 7de stamtafel

Inleider: Leander Broere, Natuur en Milieu Overijssel

Zie ook de eerder gepubliceerde PowerPoint presentatie (PDF) op onze site.

Leander Broere hield een duidelijk en bevlogen inleiding over de actuele situatie m.b.t. de N35 bij Wijthmen en Nijverdal, de plannen rond de Hessenweg (N34) en de N348 bij Lemelerveld. Hoe is de gemeente Dalfsen voorbereid op de toekomstige verkeersstromen wanneer de aansluiting van Leemculeweg e.d. op de stoplichten bij N34/Ankummerdijk zullen zijn gerealiseerd? Denk ook aan fietsende schoolkinderen en de ophoping van auto’s die te verwachten is wanneer de N34, vanaf de Hessenpoort, overgaat van 2×2 rijstroken naar 1×2 bij kruispunt Hessenweg – Cubbinghesteeg / Ankummerdijk. De Rondweg wordt door de nieuwe wijken aan oostzijde van het dorp een soort snelle middenweg en via de Dedemsweg een drukke Noord-zuidverbinding, temeer als de Jachtlusterallee in Nieuwleusen verbreed wordt. Er ontstaat zo een drukke verbinding tussen N377 en Rechterensedijk / Poppenallee en niemand schijnt dit toekomstige effect op te merken.

De levendige discussie werd afgesloten door een breed gedragen pleidooi voor een integraal plan voor de toekomstige verkeersafwikkeling in en rondom Dalfsen, inclusief afspraken met Tomtom, Garmin etc..

VvD 7e stamtafel 05022017
Foto Geert Bistervels 05022017

Stamtafel 050217 2

Weblog